Det er mange regler å tenke på når man skal spille volleyball. Er du nybegynner, kan disse reglene være litt forvirrende. Derfor kan det være nyttig å sette seg litt inn i det på forhånd, både dersom du ønsker å spille selv, eller vil følge med på kamper og holde engasjementet oppe. Hvert lag har seks spillere, som roterer på posisjonene sine under spillet, slik at alle skal spille i de forskjellige posisjonene underveis. Dermed lønner det seg å trene på absolutt alle slag og taktikker, slik at du kan yte best mulig i alle posisjonene.

Grunnleggende

volley4Selve spillet foregår ved at det ene laget server ballen over nettet. Det andre laget skal ta imot serven ved å passe ballen til en spiller, som ofte legger opp ballen til lagets angriper. Målet er å gjøre det umulig for det andre laget å ta imot ballen, slik at den havner på bakken innenfor spillebanen og man får poeng. Lagene bruker optimalt tre slag på hver side, med mindre det er en blokk som utføres – i dette tilfellet er det bare ett slag. En blokk er at man blokkerer motstanderens angrep. Poengene blir utdelt når det ene laget klarer å få ballen innenfor motstanderens bane, eller når motstanderen gjør en feil. I et sett spiller man til det ene laget har oppnådd 25 poeng, og det er vanlig å spille med enten tre sett eller fem. Spiller man tre sett, spiller man til 25 poeng i de to første, og 15 i det siste. Spiller man fem sett, spiller man til 25 poeng i fire sett og 15 i det siste.

Metoder

Et mottak er når det ene laget tar imot ballen fra motstanderen, enten fra et angrep eller en serve. Et mottak gjøres som regel med baggerslag eller fingerslag. Volleyball er en rask sport, der det lønner seg å tenke raskt og taktisk. Skal du utføre et mottak må du huske på å gjøre dette kontrollert, og uten at ballen får for mye høyde eller vidde. Husk også at en av dine lagkamerater skal kunne spille denne ballen videre. Den personen som mottar pasningen din, gjør ofte et opplegg. Det vil si at han eller hun legger opp ballen slik at nestemann kan utføre et angrep. Her er det viktig å få rett høyde på ballen, slik at en eventuell smash blir lettest mulig å få til. Her kan du også benytte både baggerslag og fingerslag, men sistnevnte kan være mest nyttig da det gir best kontroll. Angrepet, ofte smashen, utføres med mål at motstanderen skal ha vanskeligheter med å motta den. Her lønner det seg å slå ballen med bøyd håndledd slik at ballen får en hurtig nedoverstigning. Får du den i tillegg til å havne sidelengs uten at den havner utenfor motstanderens banehalvdel, har laget ditt en stor sjanse for å få poeng.

Ordforklaringer

volley3Serve er det slaget man starter spillet med. Baggerslag er det slaget man gjør mottak med – her bruker man underarmene når ballen er på vei ned. Fingerslag er, som navnet tilsier, et slag man utfører ved hjelp av fjæringen og spensten i fingrene. Dette er et veldig presist slag, og nyttig når man trenger ekstra kontroll på hvor ballen skal gå. Det utføres når ballen er høyt oppe. Smash er et kraftig slag som utføres i angrep, med fokus på å få ballen nedover. Dipp er et løst slag, og brukes i korte pasninger eller for å få ballen så vidt over nettet – dette kan gjøre det vanskelig for motstanderen å motta den. Blokk er når man blokkerer motstanderens ball før den har kommet over nettet.