Sandvolleyball

Det er fort gjort å forveksle sandvolleyball og vanlig volleyball. Det er den samme ballen, mye av reglene er de samme og teknikken er den samme. Men det er faktisk to helt forskjellige sporter.

beachDen kanskje aller største forskjellen er at sandvolleyball er, som navnet tilsier, en sport som foregår utendørs og på sand, mens vanlig volleyball foregår innendørs i gymsallignende lokaler. En annen stor forskjell er antall spillere. I sandvolleyball er det kun to spillere på hvert lag, mens det i vanlig volleyball er seks. Banestørrelsen er også forskjellig – og mye av grunnen til dette er nok antall spillere. I tillegg til at sandvolleyball bare har to spillere, må banen være mindre slik at løpeavstandene skal bli mindre, da det å løpe en lengre distanse i sand er mindre effektivt enn på et gulv. Banen i sandvolleyball er 16 meter lang og 8 meter bred, mens banen i vanlig volleyball er 18 meter lang og 9 meter bred. Lengden på banen må altså være dobbelt så lang som bredden – dette gjelder for begge banene.

bababaBallen i innendørs volleyball er mindre enn den som brukes i sandvolleyball. Den er også tyngre, slik at kraften i slaget du slår skal ha mye å si. Ballen som brukes i sandvolleyball er større og lettere, slik at spillerne kan bruke vær og vind til sin fordel under en kamp. I tillegg til forskjellen i antall spillere, er det også forskjell på rollene den enkelte spilleren har. I innendørs volleyball har enhver spiller en rolle ut fra hvilken posisjon han eller hun står i. I sandvolleyball holder du deg til din side, altså venstre eller høyre, og her handler det mer om samarbeid og ansvar – og en eventuelt inngått avtale på forhånd mellom deg og din partner kan ha mye å si.

I vanlig volleyball foregår en kamp fordelt på fem eller tre sett. Det første laget som får 25 poeng, vinner settet. Vinner du tre sett, vinner du kampen, og etter hvert sett bytter lagene side. I sandvolleyball består en kamp av tre sett, hvor du vinner dersom du kommer først til 21 poeng på to sett. På samme måte som i innendørs volleyball, spilles det bare til 15 poeng i det siste settet.